DOMOVSTATUTČLANINOVICEZGODOVINASPONORJI

PREJŠNJINASLEDNJI

 

DAS RROMA AETHER KLUB THEATER BERLIN IN

DRUŠTVO LITERARNO GLEDALIŠČE TRESKA MEŽICA

sta vas vljudno povabila na literarni večer slovenske poezije

POMLADNI DEŽ - FRUEHLINGSREGEN

14.APRILA 2011 OB 20.00 V CAFE IM RROMA A.K.T.

Boddinstrasse 5, 12053 Berlin - Neukoelln.

Branje poezije je potekalo v slovenskem in nemškem jeziku. Sodelovala  sta:

MOJCA ODERLAP,

ki je večer tudi pripravila,

in

DR. BOŠTJAN DVORAK.

Mojca Oderlap

Mojca Oderlap, Boštjan Dvorak

Mojca Oderlap

Kulturni večer v romski kavarni Akate 14. aprila

Spoštovani!

Dne 14. aprila se je v osrednji berlinski četrti Neukölln v kavarni Akaté, ki je romski kulturni center, odvijal izredno lep in zanimiv kulturni večer, ki si ga je zamislila Marija Oderlap v okviru projekta GEB kot gesto medkulturnega povezovanja in spoznavanja; kot predstavnica literarnega združenja Treska iz Mežice se je domislila predstavitve izbora slovenskih pesnikov in njihovih del. Literarni nastop, ki sva ga izvedla pred mednarodnim občinstvom v slovenščini in nemščini, je navdušil slovenske, nemške in druge navzoče. V skladu z letnim časom sva izbrala pretežno pomladno-ljubezensko tematiko in izbrane motive intenzivno pripravila za recitacije in branje v slovenščini (Oderlap) in nemščini (Dvořák), predstavo pa opremila z naslovom „Pomladni dež“ / „Frühlingsregen“. Predstavila sva pesmi Mile Kačič, Kajetana Koviča, Antona Slaviča, Daneta Zajca, Borisa Novaka, Janeza Menarta in Frana Milčinskega, hkrati pa sva v sodelovanju z gostiteljem posamezne motive začinila s šansoni Vite Mavrič, Majde Sepe, Frana Milčinskega, in Adija Smolarja. Zamisel se je izkazala kot izreden kulturni magnet, zato sva začela razmišljati o ponovitvi oziroma vrsti podobnih kulturno-literarnih prireditev, ki bi jih lahko izpeljala pred berlinsko nemško in slovensko publiko; kot neverjetno privlačen in uspešen koncept se je izkazala predstavitev originalov skupaj s prevodi, ki jih je Marija Oderlap navzočim razdelila tudi v pisni obliki, nekatere, kot recimo „Ne čakaj pomladi" pa so bile tudi glasbeno uprizorjene. Taki nastopi služijo po eni strani predstavitvi slovenske kulture, po drugi strani pa so tudi zelo uspešen model medsebojnega druženja in sodelovanja med različnimi kulturami, ki v Berlinu v veliki pestrosti živijo druga ob drugi – da lahko sodelujejo tudi druga z drugo in se med seboj uspešno povezujejo, kaže prav uspešno izpeljani in odmevni kulturni večer „Pomladni dež". Ta je – poleg njenih ostalih aktivnosti v okviru projekta – bistveno popestril našo kulturno ponudbo v Berlinu in veliko prispeval k medkulturni integraciji.

Gospe Mariji Oderlap sem zelo hvaležen za lepo zamisel, vsestransko aktivno delovanje med nami v Berlinu in njen izredni trud pri vzpostavljanju vezi med različnimi kulturami; hkrati pa bi jo rad prosil, da ob priložnosti spet izpelje kakšen podoben projekt – pokazalo se je, da je učinek lahko zelo velik, in da delovanje na različnih področjih, kot recimo na vzgojno-izobraževalnem (projekt v otroškem vrtcu) in literarnem (kulturni večeri) pritegne prebivalce ne glede na starost in izvor. V imenu nemške konference organizacije Svetovnega slovenskega kongresa, ki ji predsedujem, pa bi ji rad izrekel tudi zahvalo za pridnost in spretno, ljubeče predstavljanje slovenske umetnosti in diplomatsko povezovanje kultur – in jo prosil za nadaljnje sodelovanje.

 

S prijaznimi pozdravi in najlepšimi željami!

Berlin, 26. aprila 2011 Dr. Boštjan Dvořák