DOMOVSTATUTČLANINOVICEZGODOVINASPONORJI

LETA 1995 SMO PRIPRAVILI TE LITERARNE VEČERE:

1. PRVI LITERARNI VEČER

2. HERMAN VOGEL

3. PREDSTAVITEV ROMANA BOG JE ODŠEL JANEZA ŠVAJNCERJA