DOMOVSTATUTČLANINOVICEZGODOVINASPONORJI

LETA 1996 SMO PRIPRAVILI TE LITERARNE VEČERE:

1. JANEZ VESEL KOSESKI

2. ANTON BOŠTELE

3. SLOVENSKE RUDARSKE PESMI