DOMOVSTATUTČLANINOVICEZGODOVINASPONORJI

PREJŠNJINASLEDNJI

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA

IN

DRUŠTVO LITERARNO GLEDALIŠČE TRESKA MEŽICA

 Ob zaprtju razstave

"Shtoria od enih starih bukovnikov ino visharjev"

smo vas povabili  na

VEČER OB TRESKI,

posvečen znamenitemu koroškemu bukovniku

Andreju Šusterju Drabosnjaku.

 

Vabljeni v razstavišče knjižnice v torek, 1. februarja 2011, ob 18.00.

ANDREJ ŠUSTER DRABOSNJAK (6.5.1768 – 22.12.1825)

Andrej Šuster (domače ime Drabosnjak) po rodu iz Drabosinj nad Vrbskim jezerom je ob kmetovanju pisal pesmi, prevajal in prirejal nabožne ljudske igre in kolportažno literaturo po koroških, nemških in slovenskih vzorcih in v svoji tiskarni tiskal različne ljudske knjige.

Izdal je Marijin pasojon (proza 1811), Svoveji obace (»abeceda« v 400 verzih o različnih stanovih) in knjigo parodij in satir v verzih.

V rokopisih pa so se širila njegova dela Večni Žid Ahasver, Bukvice od Matjaža, Historija o lepi Magoleni; prevod igre o Kristusovem trpljenju, igre o egiptovskem Jožefu, o Amanu in Esteri. Ohranjene so 3 njegove igre s svetopisemsko vsebino: Igra o Kristusovem trpljenju, Božična ali Pastirska igra in Komedija ali Igra o izgubljenem sinu.

Danes je marsikatero njegovo delo poznano le še po naslovu.

Šuster je med koroškimi Slovenci prirejal predstave s svojo igralsko skupino, vnemal smisel za igranje in budil med rojaki narodno zavest.

 

V jemeni S. S. S. Trojize

Je shribano tu O B A C E

Da sazha lepu podvezhi

Katieri ozhe shlishati nove rezhi

Tu je shribano na ves blis

Noi so tudej lepi raimi vmies

V tam svoveniam O B A C E

Ja lapah naukov praze

Tu ma an zhvovak sankratik zhas brati

To se bosh vezhiv zazha pernja zhfti nati

U tam O B A C E je tudei naiti

Kar tvoje kni jmash smieram nati.

»To pisanje je mene zvo ljubu

Sa to dela jes vas prosim lepu

De kne savershete mi tu

Kader po moji Smerti me ne bo vezh

Pa tazhih Bukl nehzhier nebo pisov vezh.«

Andrej Šuster Drabosnjak

 

Z SMO BILI :

ZOFKA KUNC z orglicami,

ANKA PLEVNIK ,

PETER PERUZZI,

LOVRO VREŠ

in

MARJETA TASIČ,

ki je pripravila ta večer.

OD LEVE: MARJETA TASIČ, LOVRO VREŠ, ANKA PLEVNIK, PETER PERUZZI, ZOFIJA KUNC

MARJETA TASIČ, LOVRO VREŠ, ANKA PLEVNIK, PETER PERUZZI

MARJETA TASIČ, LOVRO VREŠ, ANKA PLEVNIK, PETER PERUZZI, ZOFIJA KUNC.

FOTO: JANKO NOVINŠEK