DOMOVSTATUTČLANINOVICEZGODOVINASPONORJI

 

LETA 2007 SMO PRIPRAVILI TE LITERARNE VEČERE :

 

1.  BOŽIČNE PESMI, KOLEDNICE IN ŠEGE OB PRELOMU LETA S ŠTUDENTSKIM MEŠANIM PEVSKIM ZBOROM MOHORJAN PREVALJE

2. MAROKO - KRAJ, KJER ZAHAJA SONCE

3. PREDSTAVITEV KNJIG VSTOPITE RUDIJA MLINARJA IN VSA NJEGOVA KRIŽPOTJA RUDIJA MLINARJA IN IVANE VATOVEC

4. JAVNO BRANJE POEZIJE OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE

5.NIKO BRUMEN

6. GAŠPER BIVŠEK - SKORJEVEC

7. GAŠPER KOČAN

8. Z ALMO KARLIN OKOLI SVETA

9. IVAN HRIBOVŠEK (1923 - 1945) : VRNITEV IZ TIŠINE

10. VSAKDANJE ZMOTE

11. KAKO S(M)0 SI KOROŠCI VČASIH KRAJŠALI DOLGE ZIMSKE VEČERE

12. ŽIVE JASLICE