DOMOVSTATUTČLANINOVICEZGODOVINASPONORJI

PREJŠNJINASLEDNJI

 

V PETEK, 7.OKTOBRA 2005 OB 19.30 V DVORANI GOSTILNE KREBS :

 

                                                        

                                                      Stojijo od leve: Ajda Vasle, Tadej Piko, Tim Triplat, sedijo od leve : Marjeta Tasič,

Peter Peruzzi, Erika Žagar, Ermin Lujinovič

Frrance Balantič (29.10.1921, Kamnik - 24.10.1943, Grahovo) se je po končani ljudski šoli vpisal na klasično gimnazijo v Ljubljani. Po opravljeni maturi je začel s študijem slavistike. Ob italijanski okupaciji Ljubljane se je pridružil OF in leta 1942 nekaj časa preživel v taborišču Gonars. Leta 1943 se je pridružil vaškim stražam, po njihovem razpadu pa novoustanovljeni domobranski vojski. Ob napadu partizanov na njihovo postojanko Grahovo ob Cerkniškem jezeru je v njej zgorel. Po koncu II. svetovne vojne so bili vsi izvodi njegovih knjig v knjižnicah izločeni iz fonda za redno izposojo. Na procesu zoper gledališke umetnike, ki so sodelovali na Balantičevem spominskem večeru v Drami, so bili obsojeni Mileva Ukmar Boltarjeva, Mila Šaričeva, Ciril Debevc, Slavko Jan pa oproščen. Leta 1966 je poromala že natisnjena zbirka Muževna steblika zaradi intervencije v političnih vrhovih na uničenje v papirnico Vevče. Leta 1984 pa je ista zbirka z novo spremno besedo le zagledala luč sveta. V času od leta 1994 je izšlo več notnih zapisov na njegova besedila, o njem pa govori tudi opera Tomaža Sveteta Pesnik in upornik, izvedena v mariborski operi leta 2003.

VEČER JE PRIPRAVIL PETER PERUZZI

BRALCI :

ERIKA ŽAGAR,

MARJETA TASIČ,

AJDA VASLE,

PETER PERUZZI.

GLASBA :

TADEJ PIKO IN TIM TRIPLAT,  GŠ RAVNE, MENTOR DUŠAN ŠTRIKER.

ZA RAČUNALNIKOM: ERMIN LUJINOVIČ