DOMOVSTATUTČLANINOVICEZGODOVINASPONZORJI

ČLANI DLG TRESKA SMO :

MARIJAN MAUKO, Gosposvetska 21, Mežica, 02 82 35 473, 050 353 683

MARJETA TASIČ, Trg svobode 14, Mežica, 031 734 840

PETER PERUZZI, perutnik@volja.net

AJDA VASLE, ajdavasle@yahoo.com, 041 351 310

HELENA VERŠNIK

ANDREJ LOJEN

FRANČEK ANŽELAK

ŠTEFAN ERJAVC, Trg 4. aprila 6b, Mežica, 031 630 870, 02 82 35 792

MARIJA ODERLAP, Mariborska 13, Mežica,  040 609 512

CIRIL TASIČ

JANJA GRADIŠNIK, janja.gradisnik@gmail.com, 041 442 272

TOMI SIMETINGER

MARIJA MAUKO, Gosposvetska 21, Mežica, 02 82 35 473, 050 353 683

DORICA VASLE, 041 613 149

VIKTOR JUVAN, 041 277 377

ERIKA ŽAGAR, Prežihova 17, Mežica, 041 981 663

METKA ZVONAR HOHNJEC,  041 488 849, mezvonar@gmail.com

PETRA ŠTIRN JANOTA

LOVRO VREŠ, lovro@kopa.si, 041635874

MARJAN SUŠNIK